Cerita Rakyat

Cerita Rakyat Legenda Keong Mas Bahasa Indonesia

Di Kerajaan Daha, hiduplah dua orang putri yang sangat cantik jelita. Putri nan cantik jelita tersebut bernama Candra Kirana dan Dewi Galuh....

Cerita Maling Kundang Anak Durhaka

Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatra. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kund...